Chính sách bảo mật này công bố cách thức mà khách sạn Trung Cang (Sau đây gọi tắt là “Trung Cang”) thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin hoặc dữ liệu cá nhân (Sau đây gọi tắt là “Thông tin cá nhân”) của các Khách hàng của Trung Cang (Sau đây gọi tắt là “Khách hàng”) thông qua website: http://www.trungcanghotel.vn

1.   Mục đích thu thập Thông tin cá nhân

Trung Cang thu thập Thông tin cá nhân của Khách hàng cho một hoặc một số mục đích như sau:

  • Thực hiện và quản lý việc sử dụng dịch vụ lưu trú.
  • Liên hệ với Khách hàng để giải quyết các yêu cầu của Khách hàng.
  • Thực hiện và quản lý hoạt động tiếp thị, cung cấp thông tin khuyến mại về sản phẩm và dịch vụ lưu trú của Trung Cang tới Khách hàng.
  • Tiếp nhận thông tin, góp ý, đề xuất, khiếu nại của Khách hàng để giải quyết và cải thiện chất lượng dịch vụ của Trung Cang.
  • Nâng cao tính an toàn đối với các giao dịch thanh toán trực tuyến.

2.   Loại thông tin thu thập

Những loại Thông tin cá nhân mà Trung Cang thu thập từ Khách hàng gồm:

  • Thông tin cá nhân như họ và tên, giới tính, ngày sinh, số hộ chiếu, CMND hoặc giấy tờ xác minh nhân thân khác (ngày cấp, nơi cấp), quốc tịch.
  • Thông tin liên lạc như số điện thoại, địa chỉ gửi thư, địa chỉ email, số fax.

Các Thông tin cá nhân trên được yêu cầu cung cấp đối với những dịch vụ cụ thể, Khách hàng có quyền từ chối hoặc không cung cấp đầy đủ các thông tin được yêu cầu. Trong trường hợp đó, Trung Cang không thể cung cấp cho Khách hàng những dịch vụ đầy đủ. 

Trung Cang cần sự hỗ trợ từ phía Khách hàng trong việc đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của các thông tin thu thập. Vì vậy, Khách hàng vui lòng thông báo cho Trung Cang về bất kỳ sự thay đổi nào trong Thông tin cá nhân Khách hàng bằng cách liên hệ với Trung Cang qua các phương tiện được công bố trên website. 

3.   Phương pháp thu thập thông tin

Trung Cang thu thập các Thông tin cá nhân của Khách hàng nêu tại Mục 2 trên đây thông qua website bằng dịch vụ đặt mua trực tuyến.

4.   Thời gian lưu trữ thông tin thu thập 

Trung Cang sẽ lưu trữ các Thông tin cá nhân do Khách hàng cung cấp trên hệ thống nội bộ của Trung Cang trong quá trình cung cấp dịch vụ cho Khách hàng, hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập, hoặc khi Khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

5.   Công bố thông tin thu thập 

Trung Cang có thể công bố các Thông tin cá nhân thu thập từ Khách hàng cho bên thứ ba, như các đối tác của Trung Cang, các nhà cung cấp dịch vụ có liên quan khác nhằm cung cấp dịch vụ tốt nhất cho Khách hàng.

Website này có thể chứa đựng các liên kết hoặc hoặc tham chiếu đến một số website khác mà tại đó chính sách bảo mật này có thể không được áp dụng. Trung Cang không chịu trách nhiệm về chính sách bảo mật hoặc nội dung của các website khác.  Khách hàng nên chắc rằng mình đã đọc và đồng ý với chính sách bảo mật của bất kỳ website nào mà Khách hàng truy cập.

Khi cung cấp thông tin cho website này, Khách hàng mặc nhiên đã đồng ý với việc thu thập, sử dụng và công bố thông tin đó theo Chính sách bảo mật này.

Ngoài ra, Trung Cang có thể phải cung cấp các Thông tin cá nhân của Khách hàng cho các cơ quan chức năng vì các mục đích an toàn an ninh và các mục đích khác theo luật định.

6.   Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý Thông tin cá nhân

Công ty TNHH TM DV DL Trần Đặng (TheSinhTourist)

246-248 Đề Thám, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tel: +84.28.38389597 – Fax: +84.28.38369322

Email: info@thesinhtourist.vn

Đối với thanh toán trực tuyến, thông tin về thẻ tín dụng như tên chủ thẻ, số thẻ, ngày hết hạn của tất cả giao dịch của Khách hàng được xử lý bảo mật theo giao thức SSL tại hệ thống của MasterCard.  Khách sạn Trung Cang – Một Chi nhánh của TheSinhTourist không lưu giữ bất kỳ thông tin nào về thẻ của Khách hàng tại hệ thống của TheSinhTourist. Do đó, Khách hàng có thể hoàn toàn an tâm rằng thông tin thẻ của Khách hàng sẽ được bảo đảm an toàn tuyệt đối tại hệ thống của MasterCard và Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank).

7.   Quyền chỉnh sửa Thông tin cá nhân của Khách hàng

Khách hàng có thể thực hiện quyền chỉnh sửa Thông tin cá nhân của Khách hàng bằng cách tự truy cập vào website hoặc liên hệ với Trung Cang qua email hoặc địa chỉ liên lạc được công bố trên website của Trung Cang.

Trường hợp Khách hàng cung cấp cho Trung Cang các Thông tin cá nhân không chính xác hoặc không đầy đủ để xác nhận được nhân thân Khách hàng, Trung Cang không thể bảo vệ được quyền bảo mật riêng tư của Khách hàng theo quy định trên.

8.   Cam kết sẽ bảo mật Thông tin cá nhân của Khách hàng

Trung Cang cam kết sẽ bảo mật các Thông tin cá nhân của Khách hàng, sẽ nỗ lực hết sức và sử dụng các biện pháp thích hợp để các thông tin mà Khách hàng cung cấp cho Trung Cang trong quá trình sử dụng website này được bảo mật và bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép. Tuy nhiên, Trung Cang không đảm bảo ngăn chặn được tất cả các truy cập trái phép. Trong trường hợp truy cập trái phép nằm ngoài khả năng kiểm soát của Trung Cang, Trung Cang sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ khiếu nại, tranh chấp hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến truy cập trái phép đó.

9.   Thay đổi Chính sách bảo mật 

Trung Cang sẽ chỉnh sửa Chính sách bảo mật này vào bất kỳ thời điểm nào khi cần thiết.  Bản Chính sách bảo mật cập nhật sẽ được công bố trên website của Trung Cang để Khách hàng biết.

Những điều khoản, điều kiện và nội dung của website này được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam.

Khách sạn Trung Cang
22 Bùi Thị Xuân, Đà Lạt, Việt Nam

Tel: +84 263 3822663
Fax: +84 263 3836701

Email: reservation@trungcanghotel.vn