Địa chỉ: 22 Bùi Thị Xuân - Đà Lạt – Việt Nam.
Điện thoại: +84.263.3822663
Fax: +84.263.3836701
Email: reservation@trungcanghotel.vn